Zgłoszenie Serwisu

Zachęcamy Państwa do korzystania z formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do działu serwisu, więc jest to najszybsza metoda zgłaszania awarii, składania zamówień na tonery, tusze i inne materiały oraz okresową konserwację.

Prosimy o uzupełnienie wymaganych pól oraz opisanie czego dotyczy zgłoszenie.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.

Nazwa firmy (wymagane)

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Marka i model kserokopiarki (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Jeśli usterkę widać na kopiach/wydrukach, prosimy dodać ich skan lub zdjęcie aby udzielone wsparcie mogło być zrealizowane jak najszybciej:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Copytec Marcin Ramian z siedzibą w Tarnowie, ul. Tuchowska 8 (dalej Copytec)

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda. Ewentualnie, Copytec może przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Copytec, pod warunkiem, że nie będą to okoliczności, w której prawnie uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów lub praw, które wymagają ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów wyrażonych w powyższym formularzu, na które wyrażają Państwo zgodę.

Państwa dane będą przechowywane do realizacji celu, na który została udzielona zgoda, chyba że jest to konieczne do celów zgodności z obowiązkami, którym podlega Copytec. Jeśli wcześniej nie wycofają Państwo wyrażonej zgody, co spowoduje usunięcie danych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Mają Państwo prawo żądać dostępu do treści danych, ich sprostowania, usuwania lub ograniczania przetwarzania oraz prawa do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przesyłania danych – na zasadach określonych w art. 15 – 21 RODO.