YSoft SafeQ to platforma rozwiązań do przepływu zadań. Została zaprojektowana z myślą o organizacjach, które chcą zarządzać usługami drukowania i zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów oraz obiektów 2D i 3D, tworząc wydajniejsze cyfrowe przepływy zadań.

Platforma YSoft SafeQ oferuje kompleksowe przepływy zadań zarządzania drukowaniem i przechwytywania dokumentów klasy korporacyjnej w postaci różnych, łatwych we wdrożeniu i użyciu pakietów oprogramowania. Każdy pakiet ma charakter modułowy – organizacje mogą wybrać cały pakiet lub tylko te moduły z pakietu, których potrzebują. Istnieje możliwość dodania kolejnych funkcji z jednego pakietu do drugiego. Niektóre moduły są dla pakietów wspólne. Dodatkowo każdy pakiet korzysta ze spójnej rozproszonej architektury, jednolitych terminali wbudowanych i umożliwiających zarządzanie interfejsami, dzięki czemu używanie różnych modułów i pakietów nie sprawia kłopotu.

Uwierzytelnianie

 • Dostęp użytkowników do drukarek jest zabezpieczany.
 • Użytkownicy uwierzytelniają się na terminalu systemu YSoft SafeQ (za pomocą kodu PIN, karty, nazwy użytkownika i hasła bądź ich kombinacji) w celu odblokowania drukarki i zrobienia wydruków lub kopii.

Print roaming

 • Użytkownik może wydrukować zadanie i odebrać je z dowolnej drukarki w sieci systemu YSoft SafeQ.
 • Użytkownik może anulować i ponownie drukować zadania drukowania oraz oznaczać je jako ulubione.
 • Udostępniane kolejki dla VIP-ów pozwalają, by użytkownicy odbierali nawzajem swoje zadania drukowania.
 • Wymagany jest moduł Uwierzytelnianie.

Raportowanie

 • Administrator i inni uwierzytelnieni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do kompleksowych raportów na temat całego środowiska drukowania, internetowych i przeznaczonych dla kierownictwa.
 • Administrator może konfigurować automatyczne raporty i definiować raporty niestandardowe.
 • Administrator może konfigurować ceny dla wszystkich opcji drukowania, kopiowania i skanowania.

Billing

 • Gdy użytkownik drukuje zadanie bezpośrednio z drukarki, jest obciążany ceną obliczoną na podstawie stosowanego cennika. Można tworzyć wiele cenników — dla użytkownika, centrum kosztów lub drukarki.
 • Użytkownik może przypisywać kody rozliczeniowe do zadań drukowania.

Zarządzanie skanowaniem

 • Użytkownik może uwierzytelnić się na terminalu systemu YSoft SafeQ, a następnie wybrać predefiniowany przepływ zadań (skanowanie do poczty/skanowanie do folderu/skanowanie do skryptu).
 • Wymagany jest moduł Uwierzytelnianie.

Reguły drukowania

 • Gdy drukowane są zadania użytkowników, są do nich automatycznie stosowane predefiniowane reguły (np. druk jednostronny, czy dwustronny; druk kolorowy, czy czarno-biały).