Dzierżawa kserokopiarki to umowa zawierana między firmą lub osobą prywatną a dostawcą urządzeń biurowych. Umożliwia ona, korzystanie z kserokopiarki przez określony okres czasu w zamian za regularne opłaty. Dzierżawa różni się od zakupu, ponieważ nie stanowi własności urządzenia, ale pozwala na jego używanie na określonych warunkach. W umowie dzierżawy określone są regularne opłaty, które klient musi płacić dostawcy za korzystanie z kserokopiarki. Te opłaty mogą obejmować zarówno koszt urządzenia, jak i koszty związane z serwisem, dostawą tonerów i obsługą techniczną. Klient ma możliwość wyboru konkretnego modelu kserokopiarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, które najlepiej odpowiada jego potrzebom. Dzierżawa kserokopiarki może być atrakcyjną opcją dla firm, które chcą uniknąć dużego wydatku na zakup urządzenia i preferują stałe, przewidywalne koszty. Pozwala to również na dostosowanie urządzenia do bieżących potrzeb firmy oraz na korzystanie z nowoczesnych technologii bez konieczności częstych zakupów.